قیمت سکه | کاهش قیمت سکه | سقوط قیمت سکه |

همسو با ریزش قیمت ها در بازار ارز روند قیمت سکه نیز کاهشی شده است.

سایت شماره یک:

در بازار سکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ۱۲ میلیون و ۴۳ هزار تومان در ظهر امروز در حال حاضر به قیمت ۱۱ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان رسیده است و هر قطعه سکه امامی نیز از ۱۲ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان در ظهر امروز در حال حاضر به قیمت ۱۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان رسیده است.

هر قطعه نیم سکه از ۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در ظهر امروز در حال حاضر به ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است و هر قطعه ربع سکه نیز از ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان در ظهر امروز در حال حاضر به قیمت ۳ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است و هر قطعه سکه گرمی نیز در این مدت ۳۳ هزار تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورده است.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر