بلعیده شدن مرد توسط زمین |

کارگر میانسال در خیابان شریعتی به دلیل فرونشست زمین دچار حادثه شد.

سایت شماره یک:

عصر دیروز دوشنبه 20 دی ماه، فرونشست زمین و مجروحیت یک مرد میانسال از سوی اهالی کوچه زرین خیابان شریعتی به پلیس و سامانه آتش نشانی 125 شهرداری تهران گزارش داده شد.

با اعلام این خبر عوامل آتش نشانی، امدادگران اورژانس و تیمی از ماموران پلیس مترو شریعتی در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات اولیه را آغاز کردند.

ماموران آتش نشانی در بررسی های ابتدایی پی بردند که کارگر افغان به دلیل فرونشست زمین از ناحیه کمر و گردن مجروح شده و در عمق چاه گرفتار بود.

ماموران آتش نشانی در اقدامات اولیه کارگر نیمه جان را که از ناحیه کمر و گردن آسیب دیده بود با احتیاط کامل از چاه بیرون آوردند و وی را به امدادگران اورژانس تحویل دادند.

ماموران آتش نشانی تهران پس از پایان عملیات با اقدامات اولیه حفاظت چاه را بیشتر کردند تا حادثه دیگری رخ ندهد.

بنابراین گزارش، کارگر حادثه دیده برای سیرمراحل درمان توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد و با اقدامات ماموران پلیس پیشگیری تردد خودرو ها در خیابان شریعتی به حالت اولیه بازگشت.


تگ های مرتبط
ارسال نظر