قیمت مسکن| قیمت مسکن در تهران

قیمت آپارتمان در خیابان اقدسیه، خیابان موحد دانش با متراژ ۳۱۰ متر و عمربنای یک ساله، متری ۱۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.

سایت شماره یک:

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

منطقه 

آدرس 

 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

۱ اقدسیه، خیابان موحد دانش  ۳۱۰ ۱ ۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ شهرک غرب، خیابان طاهر خانی ۱۳۸ ۱۰ ۴ ۶۷.۳۹۱.۰۰۰
۳ شیخ بهایی شمالی، خیابان کولیوند  ۸۵ ۴ ۲ ۸۲.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۴ شمس آباد، میدان بهشتی  ۷۳ ۱ ۶ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ شهران، بلوار کوهسار ۱۰۹ ۵ ۶ ۳۸.۵۳۰.۰۰۰
۶ فاطمی، خیابان کاج ۷۵ ۲ ۶ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۷ نظام آباد جنوبی،   رو به روی تیراژه ۶۰ ۱ ۳ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۸ نارمک، خیابان دردشت، میدان یکم ۶۵ ۲ ۶ ۳۳.۸۴۶.۰۰۰
۹ هاشمی، بین استاد معین و سعیدی ۶۵ ۳ ۶ ۱۹.۲۲۰.۰۰۰
۱۰ قصر الدشت، خیابان مرتضوی  ۵۴ ۱ ۴ ۲۴.۰۷۴.۰۰۰
۱۱ وحدت اسلامی، میدان شاپور ۶۲ ۲ ۴ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ هفده شهریور جنوبی، خیابان مظاهری ۶۰ ۴ ۶ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۳ پیروزی، خیابان درودیان  ۷۲ ۱ ۱ ۲۲.۲۲۲.۰۰۰
۱۴ نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو  ۹۹ ۱ ۱ ۲۳.۲۳۲.۰۰۰
۱۵ خاوران، خیابان احمد قاری ۴۲ ۱ ۰ ۱۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۶ علی آباد، خیابان زلف خانی ۱۱۲ ۲ ۳ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۷ وصفنار، خیابان مسجد ۶۶ ۲ ۱ ۱۶.۶۶۶.۰۰۰
۱۸ شادآباد، خیابان هفده شهریور  ۸۰ ۱ ۳

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۹ دولت خواه جنوبی، خیابان بهلولی  ۹۵ ۷ ۳ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ شهید رجایی، جنب معاینه فنی  ۲۴ ۲ ۲ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ احمدآباد، خیابان ولیعصر شمالی  ۸۵ ۴ ۱ ۱۳.۴۵۰.۰۰۰
۲۲ شهرک راه آهن، خیابان هوانیروز  ۱۳۵ ۲ ۱ ۴۷.۰۰۰.۰۰۰

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر