قیمت پراید| قیمت پراید111

بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو حاکی از آن است که از ابتدای هفته تاکنون خودروهای پراید و پژو شاهد کاهش قیمت‌ها بوده اند و خودروهای سمند شاهد افزایش قیمت‌ها.

سایت شماره یک:

بررسی قیمت ها در بازار خودرو حاکی از آن است که در بین خودروهای پراید موجود در بازار پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ از ۱۵۴ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت دو میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۹ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو نیز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ از ابتدای هفته تاکنون یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۳ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۶۲ میلیون تومان رسیده است.

در میان این کاهش قیمت ها خودروهای سمند از ابتدای هفته تاکنون گران شدند به طوری که سمند ساده مدل ۱۳۹۹ از ۲۴۲ میلیون تومان در ابتدای هفته به ۲۴۳ میلیون تومان رسیده است و سمند ef۷ مدل ۱۳۹۹ نیز از ابتدای هفته تاکنون یک میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۶۱ میلیون تومان قیمت خورده است.

تگ های مرتبط
ارسال نظر