پرستو صالحی| سن پرستو صالحی

پرستو صالحی تصویری که مشاهده میفرمائید را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است که حاکی از ختم پرونده شکایت دادگاهی وی علیه سحر زکریا می باشد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر