قتل

حسادت مرد جوان جنایت خونینی را رقم زد.

سایت شماره یک:

گزارش های پلیس حاکی از آن است که مردی جوان که گمان می کرد نامزدش با مرد دیگری در ارتباط است به خاطر حسادت زیاد دست به اقدامی وحشتناک زد.​

متهم که فکر میکرد نامزدش به او خیانت می کند با شلیک گلوله او را از پای در آورد و مرگ او را رقم زد.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر