کوشک جلالی

  • نمایش "پوزه چرمی" اثر درخشان "هلموت کراوزر" که با ترجمه‌ی "علیرضا کوشک جلالی" توسط نشر افراز به چاپ رسیده است، برای دومین بار در ایران به روی صحنه می‌رود.