رکنا:یکی از معضلاتی که کشور را به این نقطه رسانده به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم حضور نخبگان و متخصصان در ساختار مدیریتی کشور است.

سایت شماره یک:

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران روزهای خوبی ندارد. امروز کشور با بیکاری، انواع آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی، فقر، مشکلات بازنشستگی، مشکلات حقوق و مزایا، مشکل مهاجرت نخبگان و... روبرو است و این مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی روز به روز بیشتر می شوند. تحریم از یک سو و ناکارآمدی مدیریت در ارکان مختلف نظام سیاسی کشور، مردم و ایران را هرروز بیشتر از قبل به اعماق چاه ویل فرو می برد.

هر چقدر گفتیم و نوشتیم باز شاهد حضور غیرمتخصص های بسیاری در مسندهای مهم کشور هستیم، از مدیریت های شهری تا جایگاه های مدیریتی دیگر و این بی توجهی به نقدها باعث شد که  حکم شرعی  کسانی که تخصص ندارند و پست اشغال میکنند را از دفاتر برخی از مراجع تقلید جویا شویم که چنین گفتند:

دفتر آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: این مسئله مشکل شرعی دارد و فرد نباید آن را قبول کند و اگر این کار را انجام دهد کار حرامی را مرتکب شده است.

دفتر آیت الله مکارم در این زمینه پاسخ داد: این مسئله دو موضوع است. گاهی آن فرد تخصص لازم را دارد اما از درک برخوردار نیست و گاهی نیز فرد تخصص و مدرک مرتبط ندارد اما درک لازم را دارا است و خود را به آب آتش میزند تا کار را جلو ببرد فلذا این مورد اشکالی ندارد اما اگر کسی مدرک و تخصص لازم را داشته باشد اما فاقد الزامات باشد نباید در آن جایگاه باشد.

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به سوال فوق پاسخ داد: این کار به هیچ عنوان سزاوار نیست و فرد نباید این کار را انجام بدهد.

وجود حدود 2500 تا 3000 پست مدیریتی تا سطح مدیرکل در کشور

سعید شریعتی فعال سیاسی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا با بیان اینکه بیان دقیق میزان متخصص بودن مدیران در کشور به راحتی امکان پذیر نیست زیرا حدود 2500 تا 3000 پست مدیریتی تا سطح مدیرکل در کشور وجود دارد .نزدیک پنج دهه از شکل گیری نظام سیاسی و ساختار اداری جدید در ایران می گذرد و اگر فاصله طول خدمت یک نیروی استخدامی دولت را 30 سال در نظر بگیریم تا کنون یک دور و نیم این چرخ چرخیده است. بنابراین، اینکه فکر کنیم در نهادها و دستگاه های ما شرایط خیلی بد است درست نیست و افراد در این سالها دانش در حین کار انجام داده و مهارت یادگرفته اند و از پایین به بالا آمده اند بنابراین می توانند به جایی برسند که حتی به پست های مدیریتی نیز برسند.

نیازی نیست با تغییر دولت، نیروها اتوبوسی تغییر کنند

سعید شریعتی افزود: می توان انتظار داشت که هم اکنون برای اداره هریک از نهادهای تخصصی جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی ظرفیت های تربیت شده داریم و نیازی نیست که اگر دولتی می رود و دولتی دیگری می آید ما به صورت اتوبوسی نیروهایی را بدون اینکه تجربه لازم را داشته باشند وارد سیستم کنیم.

آوردن جوان انقلابی روی کار برای کشور هزینه زا است

این فعال سیاسی با بیان اینکه بحث مورد اشاره من درباره جناح های مختلف سیاسی اعم از اقتدارگرا، اصلاح طلب، اصولگرا و... نیست افزود: تاکید بر این است که  آوردن جوان انقلابی روی کار برای کشور هزینه زا است. البته حرف من این نیست که این جوان گرایی نشود، بلکه فقط با در نظر گرفتن جناح سیاسی یا ارتباط با اشخاص به  سمت مدیریتی نرسد.

شریعتی افزود: اینکه یک فرد هرچند مخلص، هرچند وفادار بخواهد راه 30 ساله را در یک شب طی کند بدون شک آفات زیادی برای کشور خواهد داشت. چنین مدیریت ها و رشدهایی که نه تجربه، نه ارتباط شبکه ای با ساختار نهاد مربوطه و نه تخصص پشت آن است بدون شک هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند و این هزینه ها برای بیت المال و سرمایه های عمومی کشور است.

این فعال سیاسی با گفتن از اینکه برای هر کدام از مدیران با تجربه فعلی میلیاردها تومان هزینه شده است تا در آزمون و خطا ها وزیر کارآزموده فعلی شوند ادامه داد:درست نیست که بعد از 40 سال دوباره ما آزمون و خطاها را انجام دهیم و یک جوانی را که از دانشگاه تازه فوق لیسانس گرفته ، یکدفعه معاون وزیرش کنیم این انتخاب ها برای کشور هزینه دارد.نتیجه اش فساد و ناکارآمدی خواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان خاطر نشان کرد: باید نیروها در کنار تخصص و تعهد حتما تجربه کافی را داشته باشند و برآمده از خود سازمان ها باشند. فلذا نظام ارتقا شغلی یک موضوع مهم در ساختار بوروکراتیک کشور است که باید حتما مد نظر قرار بگیرد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر