محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت درباره جزییات ارز ترجیحی دارو اظهار کرد: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده است.

سایت شماره یک:

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت درخصوص جزییات ارز ترجیحی و ارز نیمایی، توضیح داد.

محمد هاشمی گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد.

وی افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت بجای پرداخت به تامین کننده، عملا به مصرف کننده انتقال خواهد یافت.

بنابر اعلام وبدا، هاشمی گفت: با استفاده از سازوکار سازمانهای بیمه گر، اعتبار ریالی به این سازمانها پرداخت خواهد شد؛ به نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.

منبع : ایسنا

تگ های مرتبط
ارسال نظر