اسکار

امسال در مراسم اسکار درگیری عجیبی بین ویل اسمیت و یکی از بازیگران شکل گرفت که ویدئو این درگیری را میبینید .

سایت شماره یک:

کریس راک‌ اومد وسط اسکار شروع کرد کچل بودنِ زن ویل اسمیت رو مسخره کردن، یهو ویل اسمیت قاطی کرد و اومد یکی خوابوند تو گوش کریس راک!بعد هم داد زد اسم زن من رو تو دهن کثیفت نیار!  جادا پینکت، همسر ویل اسمیت، به علت بیماری آلوپسی موهاش ریخته. کریس راک با همین شوخی می‌کنه.


تگ های مرتبط
ارسال نظر