یکتا ناصر در برنامه “فیلم امروز” اعلام کرد که از منوچهر هادی جدا شده است.

سایت شماره یک:

یکتا ناصر بازیگر سینما و شبکه نمایش خانگی یکتا ناصر امسال با فیلم شب طلایی در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. یکتا ناصر که متهم شده بود فقط به خاطر شوهرش است که بازیگر شده این گروه توجیه هاشان این بود که یکتا ناصر در این چند ساله فقط در فیلم های شوهرش منوچهر بازی کرده و هیچ کارگردان دیگری به سراغ یکتا ناصر نیامده است.

یکتا ناصر در برنامه “فیلم امروز” اعلام کرد که از منوچهر هادی جدا شده است. یکتا ناصر در این برنامه می گوید: من تا زمانی همسر منوچهر هادی بودم، در این یک سال و اندی که از منوچهر هادی جدا شده ام سعی بر این داشتیم که این موضوع را نگوییم و آخرین فیلممان حدود هشت صبح بود.

تگ های مرتبط

ارسال نظر